Logo Vydry
VYDRA
Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     Jednota českých matematiků a fyziků     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT     Fyzikální ústav AV ČR     Katedra fyziky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

Podzimní kurzy VYDRy 2023 + Úvodní soustředění TMF + Trénink fyzikálních soubojů TMF

Komu jsou jednotlivé aktivity určeny

Není nutné účastnit se všech aktivit. Přihlašovaní na Úvodní soustředění a na Trénink fyzikálních soubojů bude spuštěno později. Pro zájemce zajistíme (a uhradíme) i ubytování mezi Vydrou a Úvodním soustředěním. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte napsat na vydra@fzu.cz
.

Podzimní kurzy VYDRy 2023

Pro SŠ studenty připravujeme již osmý ročník kurzů VYDRA (Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice), jejichž smyslem je podpořit zájem mladých lidí o vědu. Konkrétním cílem projektu je seznámit studenty se základními principy reálné vědecké práce se zaměřením na to, aby si studenti sami mohli prakticky vyzkoušet řešit drobnou badatelskou úlohu v celém rozsahu činností, tj. od přípravy experimentu, přes samotné měření, následné zpracování dat, diskusi a interpretaci výsledků, až po finální prezentaci výsledků. Kurzy již tradičně budou zahrnovat také exkurze v laboratořích předních pracovišť AV ČR, přednášky rozšiřující matematický a fyzikální aparát.

Zaměříme se na obecné přístupy používané k řešení badatelských úloh, resp. úloh s otevřeným řešením. Jako příklady využijeme úlohy letošního ročníku Turnaje mladých fyziků (5 – Pingpongová raketa, 6 – Nekontaktní odpor, 14 – Trik s pravítkem, zadání naleznete na adrese https://tmf.fzu.cz/tasks.php?y=37). Úlohy jsou voleny tak, aby bylo možné experimentovat v domácích podmínkách (účastníkům by měly postačovat běžné nástroje jako pravítko, stopky, případně běžné přístrojové vybavení). V kurzech společně prodiskutujeme, jaké jevy se mohou v těchto úlohách uplatňovat, a rozebereme, co stojí za bližší zkoumání. Souběžně se budeme seznamovat s tím, jak (obecně) data analyzovat, zpracovávat, zobrazovat a jak prezentovat výsledky. Je čím dál tím důležitější umět výsledky vhodně prezentovat – významná část kurzů proto bude věnována komunikaci výsledků. Nabyté zkušenosti mohou účastníci zužitkovat nejen při řešení úloh Turnaje mladých fyziků, ale i při jakýchkoliv dalších badatelských aktivitách jako je SOČ nebo studentské stáže na akademických pracovištích.

Kurzy budou probíhat prezenčně, 2. – 4. října a 19. – 20. října. Obě setkání se uskuteční v budově Fyzikálního ústavu AV ČR, v areálu Na Slovance, Praha 8 (pozor: vchod do budovy je z ulice Pod Vodárenskou věží 1). Ubytování a stravování bude zajištěno a hrazeno pořadatelem; na ubytování v Hostelu Dakura se přepravíme společně. Doprava bude účastníkům proplacena – uchovávejte veškeré jízdní doklady! Mezi setkáními je potřeba počítat s vlastní činností – provedením experimentů, a základní analýzou a přípravou kratičké prezentace (k jedné z vybraných úloh).

Termín pro zaslání přihlášek studentů spolu s motivačním dopisem a doporučením učitele na adresu vydra@fzu.cz je 21. září 2023. O výsledku výběru budou studenti informováni e-mailem do 24. září 2023.

Kontakt:
Mgr. Hynek Němec, Ph.D. (tel. 266 052 953) | Ing. Dalibor Repček (tel. 266 052 948)
Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 2, Praha 8
e-mail: vydra@fzu.cz
Další lektoři: RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D. (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská), Mgr. Martin Kempa, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR), doc. Mgr. Šimon Kos, Ph.D. (Fakulta aplikovaných věd ZČU), Mgr. Kateřina Remišová (Talnet, ...).

Přihláška

Předběžný program a časový rozvrh

Pondělí 2. října 2023

10:45 – 11:00Registrace, úvod
11:00 – 11:10Řešení úloh s otevřeným koncem
11:10 – 11:30Prezentace úlohy minulého ročníku TMF a její diskuse
11:30 – 12:00Ultrarychlý úvod: základy zpracování dat, tvorby grafů, prezentace výsledků
12:00 – 12:15Představení úloh
12:15 – 12:30Přestávka, rozdělení do 3 skupin
12:30 – 13:30Oběd
13:40 – 18:30Řešení úloh (přestávky dle potřeby)
18:30 – Odjezd na ubytování, večeře

Cílem pondělní činnosti je získat základní výsledky, na kterých bude možné v úterý nacvičovat prezentační dovednosti.

Úterý 3. října 2023

09:00 – 13:001. skupina: Trénink prezentačních dovedností [K. Remišová]. 2. skupina: Exkurze. Odchylky měření v praxi [D. Repček]
13:00 – 14:00Oběd
14:00 – 18:002. skupina: Exkurze; Odchylky měření v praxi [D. Repček]. 2. skupina: Trénink prezentačních dovedností [K. Remišová]
18:30 – Večeře, komentovaná procházka Prahou, odchod na ubytování

Středa 4. října 2023

09:00 – 09:30Pokyny ke zpracování dat a tvorbě grafů
09:30 – 11:30Příprava prezentace řešení
11:30 – 12:00Přestávka
12:00 – 13:00Prezentace řešení
13:00 – 14:00Oběd
14:00 – 15:00Odchylky měření – trocha teorie
15:00 – 15:30Exkurze
15:30 Odjezd

Čtvrtek 19. října 2023

10:45 – 12:00Diskuse domácích výsledků řešení úloh
12:00 – 18:30Dvě skupiny se prostřídají v tréninku prezentačních dovedností, a na přednášce se cvičením na některé z vybraných témat. Podle úrovně a zájmu účastníků bude možné volit naprostý úvod do diferenciálního počtu, diferenciální počet pro pokročilé/difrenciální rovnice, Fourierovu transformaci, či numerické metody. Dále samozřejmě oběd a přestávky dle potřeby.
18:30 – Odjezd na ubytování, večeře

Pátek 20. října 2023

09:00 – 10:00Exkurze
10:40 – 13:00Řešení úloh
13:00 – 14:00Oběd
14:00 – 15:00Závěrečné prezentace
15:00 – 15:30Vyhodnocení akce
15:30 – Odjezd. Pro zájemce a pro účastníky pokračující Soustředěním TMF: Exkurze, procházka méně znf proof that indicates you are traveling to the cámými zákoutími Prahy

Úvodní soustředění Turnaje mladých fyziků 2023

Zaujal vás na Vydře nebo jinde Turnaj mladých fyziků? Pusťte se do jeho řešení! Na Úvodním soustředění TMF získáte základní informace k dalším úlohám v této soutěži.

Termín: 21. října (10:45) - 22. října 2023 (15:30)
Místo: Fyzikální ústav AV ČR, v areálu Na Slovance, Praha 8

Přihlašování otevřeme na konci září. Velmi nám pomůžete s plánováním, pokud nám již v předstihu napíšete (na adresu vydra@fzu.cz
), s kolika účastníky z vaší školy máme počítat.

Studentům budeme hradit ubytování, dopravu a stravování (pedagogický dozor bude zajištěn po celou dobu akce). Vedoucím týmů můžeme bohužel poskytnout pouze stravování.

Trénink fyzikálních soubojů

Nedaří se vám sestavit do TMF dostatečně velký tým? Chcete si vyzkoušet Fyzboj (fyzikální souboj) nanečisto? Zúčastněte se naši nové akce s výstižným názvem Trénink fyzikálních soubojů! Budete zde moci svoje řešení prezentovat, i si vyzkoušet oponenturu cizího řešení. K obojímu dostanete zpětnou vazbu, díky níž se posunete na vyšší úroveň. A hlavně zde naleznete další nadšence, s nimiž třeba tým sestavíte!

Termín: 24. listopadu (10:45) - 26. listopadu 2023 (15:30)
Místo: Fyzikální ústav AV ČR, v areálu Na Slovance, Praha 8

Přihlašování otevřeme na konci října. Velmi nám pomůžete s plánováním, pokud nám již v předstihu napíšete (na adresu vydra@fzu.cz
), s kolika účastníky z vašeho týmu máme počítat.

Studentům budeme hradit ubytování, dopravu a stravování (pedagogický dozor bude zajištěn po celou dobu akce).

Kontakt:
Mgr. Hynek Němec, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 2, Praha 8
e-mail: vydra@fzu.cz

Realizace projektu je podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (0022/7/NAD/2023).

Letní Sympozium VYDRy 2023

Ve dnech 27. – 30. 5. 2023 proběhlo v Jáchymově v Krušných horách 4-denní soustředění mladých badatelů ve fyzice. Byla na něm prezentována celá řada vynikajících zajímavých prací na rozmanitých fyzikálních tématech, mechaniky tekutin až třeba po meteorické roje. Akce zahrnovala i přednášky vědeckých pracovníků (často navázané na témata prací účastníků), které přispěly k všeobecnému fyzikálnímu rozhledu účastníků. Během soustředění samozřejmě došlo i na "nevědecké" akce jako výlet na Klínovec nebo exkurze do průzkumné štoly.

Přednášky studentů

Ostatní přednášky

Fotogalerie

Záznam z přednášek a experimentů účastníků, i z méně vědckých aktivit...

Přednášky     Oběd     Výlet do Štoly č. 1     Výlet do Štoly č. 1     Výlet do Štoly č. 1     Výlet do Štoly č. 1     Výlet do Štoly č. 1     Výlet do Štoly č. 1     Fraktální chapadla     Siréna     Siréna     Výlet na Klínovec     Výlet na Klínovec     Výlet na Klínovec

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (0022/7/NAD/2023).

Ocenění VYDRy

ocenění za významný čin v popularizaci fyziky Vydra 2016 – 2021 získala ocenění za významný čin v popularizaci fyziky na Soutěžní přehlídce významných činů ve zpřístupňování fyziky (a matematiky) veřejnosti, která se konala 3. prosince 2021 (online). Zájemci si mohou prohlédnout prezentaci z přehlídky na adrese tmf.fzu.cz/vydra/7/img/cfs.pdf.