Logo Vydry
VYDRA
Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     Jednota českých matematiků a fyziků     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT     Fyzikální ústav AV ČR     Katedra fyziky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

VYDRA 2022 – letní soustředění 29. 4. – 1. 5. 2022

Milí mladí fyzici,

věnujete se nebo věnovali jste se vlastní badatelské činnosti (ať už v rámci Turnaje mladých fyziků, Středoškolské odborné činnosti, vědecké stáže jako např. Otevřená věda, ...), máte zajímavé výsledky, a chcete se o své práci neformálně pobavit?

Pak právě pro vás připravujeme v Kajlovci nedaleko Opavy komorní 3-denní soustředění (Letní soustředění Vydry spojené se Sympoziem Turnaje mladých fyziků). Na našem soustředění se setkáte jak s podobně zaměřenými vrstevníky, tak s pracovníky českých výzkumných institucí z celé republiky. Budete tak mít příležitost v přátelské atmosféře navázat nové kontakty, a seznámit se s vybranými partiemi aktuálního fyzikálního výzkumu.

Od zkušenějších účastníků očekáváme 10-minutovou prezentaci výsledků své badatelské práce, následovanou 20-minutovou všeobecnou diskusí. S mladšími účastníky, kteří svoji práci teprve začínají, se dohodneme na kratším příspěvku. Noví vážní zájemci o badatelskou činnost ve fyzice příspěvek prezentovat nemusí. V případě překročení maximální kapacity vyberou organizátoři ty nejzajímavější příspěvky.

Těšíme se, že navážeme na vydařenou akci Sympozia Turnaje mladých fyziků, konanou v roce 2020 na Fyzikálním ústavu v Praze (https://tmf.fzu.cz/tournament.php?y=33), i na přípravné podzimní kurzy Vydry (https://tmf.fzu.cz/vydra.php?y=6).

Akce je určena studentům středních škol (doporučujeme alespoň 1. ročník 4-letých nebo 5. ročník 8-letých gymnázií). Na soustředění budou pozváni i zahraniční účasntíci; bude tak příležitost pocvičit se i v anglickém jazyce (oficiálními jazyky tedy budou čeština, slovenština a angličtina). Máte-li ve svém okolí studenty z Ukrajiny, kteří se již badatelské činnosti v fyzice věnovali nebo víte, že je badatelská činnost ve fyzice zajímá, budu rád, pokud jím informace o tomto soustředění předáte, případně pomůžete zprostředkovat kontakt s námi.

Časoprostorové souřadnice

Datum konání: pátek 29. 4. až neděle 1. 5. 2022
Místo konání: Kajlovec (malebná oblast 10 km od Opavy)
Ubytování: Chatky
Stravování: Plná penze
Kapacita: ≈20 účastníků
Cena: Doprava, ubytování i strava bude hrazena organizátorem. Letní soustředění Vydry je podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (0021/7/NAD/2022).

Přihlášky

Přihlášku zašlete do 31. března 2022 na adresu nemec@fzu.cz (stále máme několik volných míst). U nezletilých je nutný (u ostatních pak důrazně doporučený) souhlas rodičů.

Vaše účast bude potvrzena do 4. dubna.

Kontakt

Mgr. Hynek Němec, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 2, Praha 8
e-mail: nemec@fzu.cz; tel.: 266 052 953

Vedoucí

Hynek Němec, Martin Kempa, Dalibor Repček (Fyzikální ústav AV ČR v Praze)
Šimon Kos (Západočeská univerzita v Plzni)
Martin Blaschke (Slezská univerzita v Opavě)
Stanislav a Dagmar Panošovi (Turnaj mladých fyziků)

Realizace projektu je podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (0021/7/NAD/2022).

Rámcový program

Pátek 29. 4.

12:00 – 14:00Příjezd účastníků
14:00 – 18:30Odborný program, venkovní hra/vycházka
18:30 – Večeře, večerní program, táborák

Sobota 30. 4.

7:30 – 12:00Snídaně, odborný program
12:00 – 17:00Oběd, delší výlet po okolí
17:00 – 19:30Odborný program
19:30 – Táborák, opékání buřtů

Neděle 1. 5.

7:30 – 12:00Snídaně, odborný program, oběd
12:00 – 14:00Odjezd

Užitečné informace

Spojení Opava-východ → Kajlovec, hájovna, v pátek 29. 4. (zastávka 600 m od kempu)

...
(8:25 → 8:44 Bus 242 )
11:41 → 12:01 Bus 242
12:20 → 12:39 Bus 261
12:40 → 13:00 Bus 242
13:20 → 13:39 Bus 242
13:32 → 13:48 Bus 265
(14:20 → 14:49 Bus 261)
...

Spojení Kajlovec, hájovna → Opava-východ, v neděli 1. 5.

12:04 → 12:21 Bus 261
13:23 → 13:43 Bus 242
14:04 → 14:21 Bus 261
...

VYDRA 2022 – podzimní kurzy

Pro SŠ studenty připravujeme již sedmý ročník kurzů VYDRA (Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice), jejichž smyslem je podpořit zájem mladých lidí o vědu. Konkrétním cílem projektu je seznámit studenty se základními principy reálné vědecké práce se zaměřením na to, aby si studenti sami mohli prakticky vyzkoušet řešit drobnou badatelskou úlohu v celém rozsahu činností, tj. od přípravy experimentu, přes samotné měření, následné zpracování dat, diskusi a interpretaci výsledků, až po finální prezentaci výsledků. Kurzy již tradičně budou zahrnovat také exkurze v laboratořích předních pracovišť AV ČR, přednášky rozšiřující matematický aparát. Kromě odborných témat se kurzy dlouhodobě snaží přibližovat také svět měkkých dovedností, se kterým se řada z účastníků setkává na dráze svého vzdělávání vůbec poprvé.

Předpokládaný termín: konec září/začátek října 2022.

ocenění za významný čin v popularizaci fyziky Vydra 2016 – 2021 získala ocenění za významný čin v popularizaci fyziky na Soutěžní přehlídce významných činů ve zpřístupňování fyziky (a matematiky) veřejnosti, která se konala 3. prosince 2021 (online). Zájemci si mohou prohlédnout prezentaci z přehlídky na adrese tmf.fzu.cz/vydra/7/img/cfs.pdf.

Realizace projektu je podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (0021/7/NAD/2022).

Kontakt:
Mgr. Hynek Němec, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 2, Praha 8
e-mail: nemec@fzu.cz; tel.: 266 052 953