Logo Vydry
VYDRA
Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     Jednota českých matematiků a fyziků     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT     Fyzikální ústav AV ČR     Katedra fyziky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

VYDRA 2021

Již šestým rokem se chystáme organizovat pro SŠ studenty kurzy VYDRA (Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice), jejichž smyslem je podpořit zájem mladých lidí o vědu. Konkrétním cílem projektu je seznámit studenty se základními principy reálné vědecké práce se zaměřením na to, aby si studenti sami mohli prakticky vyzkoušet řešit drobnou badatelskou úlohu v celém rozsahu činností, tj. od přípravy experimentu, přes samotné měření, následné zpracování dat až po finální prezentaci výsledků.

V kurzech, které Vám chceme tímto nabídnout a prosíme o jejich zveřejnění mezi studenty, se proto zaměřujeme nejen na předávání fyzikálních znalostí a zkušeností nad rámec střední školy, ale cílem je i rozvoj měkkých dovedností a schopnosti prezentovat získané výsledky. Akce VYDRA má již tradiční formát, v kterém se střídají teoretické přednášky s drobnou experimentální prací v laboratořích a získané výsledky jsou nakonec prezentovány v rámci projektu kolegům a veřejnosti formou posteru. Příklady takových posterů jsou vystaveny na stránkách Vydry z minulých let.

Předpokládaný termín konání je říjen/listopad 2021; držme si palce, abychom se mohli setkávat osobně. Program kurzů je zatím v přípravě. Kontakt: nemec@fzu.cz.

VYDRA 2020 je financovaná v rámci Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, prostřednictvím Jednoty českých matematiků a fyziků. Na organizaci akce se rovněž podílí Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT a Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.