Logo Vydry
VYDRA
Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     Jednota českých matematiků a fyziků     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT     Fyzikální ústav AV ČR     Katedra fyziky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

VYDRA 2020

Již pátým rokem organizujeme pro SŠ studenty kurzy VYDRA (Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice), jejichž smyslem je podpořit zájem mladých lidí o vědu. Konkrétním cílem projektu je seznámit studenty se základními principy reálné vědecké práce se zaměřením na to, aby si studenti sami mohli prakticky vyzkoušet řešit drobnou badatelskou úlohu v celém rozsahu činností, tj. od přípravy experimentu, přes samotné měření, následné zpracování dat až po finální prezentaci výsledků.

V kurzech, které Vám chceme tímto nabídnout a prosíme o jejich zveřejnění mezi studenty, se proto zaměřujeme nejen na předávání fyzikálních znalostí a zkušeností nad rámec střední školy, ale cílem je i rozvoj měkkých dovedností a schopnosti prezentovat získané výsledky. Akce VYDRA má již tradiční formát, v kterém se střídají teoretické přednášky s drobnou experimentální prací v laboratořích a získané výsledky jsou nakonec prezentovány v rámci projektu kolegům a veřejnosti formou posteru. Příklady takových posterů jsou vystaveny na stránkách Vydry z minulých let.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci bude letošní ročník probíhat poněkud netradičně formou online seminářů. Navíc také experimentální část bude probíhat u studentů doma. Účastníkům tak bude zaslána sada obsahující pomůcky potřebné k provádění drobných vybraných experimentů spolu s řídícím mikropočítačem Raspberry Pi. Ačkoliv jistá znalost programování může být vhodná, není zdaleka nutná. Pro absolvování je třeba pouze základní znalost ovládání PC.

V rámci standardních témat bude probíráno zpracování změřených dat, fitování, tvorba prezentací a grafů; toto vše si obvykle studenti v praxi vyzkouší díky provedeným měřením; získané výsledky budou prezentovat formou posteru. Vzhledem ke specifičnosti letošního ročníku bude více pozornosti v oblasti měkkých dovedností věnováno prezentaci vědeckých výsledků. Ve fyzice potom řízení a automatizace experimentu, polovodiče, lasery a urychlovače částic. Věříme, že tato témata mohou napomoci studentům nejenom k úspěchům v soutěžích jako Turnaj mladých fyziků nebo Středoškolská odborná činnost, ale i v dalších badatelských aktivitách.

Termín pro zaslání přihlášek studentů spolu s motivačním dopisem a doporučením učitele na adresu petr.chaloupka@fjfi.cvut.cz je 30. října 2020. O výsledku výběru budou studenti informováni e-mailem do 2. listopadu 2020. Online setkání budou probíhat ve dnech v období od 16. listopadu, do 11. prosince.

Předběžný program

Přihláška

 
Ukázka řídícího mikropočítače Raspberry a zapojovací desky

VYDRA 2020 je financovaná v rámci Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, prostřednictvím Jednoty českých matematiků a fyziků. Na organizaci akce se rovněž podílí Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT a Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.