Logo Vydry
VYDRA
Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     Jednota českých matematiků a fyziků     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT     Fyzikální ústav AV ČR     Katedra fyziky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

Letní Sympozium VYDRy 2024

Časoprostorové souřadnice (plán)

Uzávěrka přihlášování: máme ještě několik volných míst, neváhejte se proto přihlásit co možná nejrychleji!

Milí mladí fyzici,

věnujete se nebo věnovali jste se vlastní badatelské činnosti (ať už v rámci Turnaje mladých fyziků, Středoškolské odborné činnosti, vědecké stáže jako např. Otevřená věda, ...), máte zajímavé výsledky, a chcete se o své práci neformálně pobavit?

Pak právě pro vás připravujeme komorní 4-denní soustředění. Setkáte se na něm jak s podobně zaměřenými vrstevníky, tak s pracovníky českých výzkumných institucí z celé republiky. Budete tak mít příležitost v přátelské atmosféře navázat nové kontakty, seznámit se s vybranými partiemi aktuálního fyzikálního výzkumu, podívat se do ATOMmuzea Brdy.

Od zkušenějších účastníků očekáváme 10-minutovou prezentaci výsledků své badatelské práce, následovanou 20-minutovou všeobecnou diskusí. S mladšími účastníky, kteří svoji práci teprve začínají, se dohodneme na kratším příspěvku. Noví vážní zájemci o badatelskou činnost ve fyzice příspěvek prezentovat nemusí. V případě překročení maximální kapacity vyberou organizátoři ty nejzajímavější příspěvky.

Těšíme se, že navážeme na minulé akce:

Akce je určena studentům středních škol (doporučujeme alespoň 1. ročník 4-letých nebo 5. ročník 8-letých gymnázií). Máte-li ve svém okolí studenty z Ukrajiny, kteří se již badatelské činnosti ve fyzice věnovali nebo víte, že je badatelská činnost ve fyzice zajímá, budu rád, pokud jím informace o tomto soustředění předáte, případně pomůžete zprostředkovat kontakt s námi.

Přihlášení

Přihlášení má 2 kroky: vyplnění elektronického formuláře na adrese https://tmf.fzu.cz/vydra/regform.php, a zaslání abstraktu/motivačního dopisu (u nezletilých ještě souhlas rodičů s účasí na akci) na adresu vydra@fzu.cz.

Přihlášky do 5. dubna 2024; v případě překročení kapacity vyberou organizátoři účastníky na základě kvality abstraktů. Účast bude potvrzena nejpozději 8. dubna 2024. V případě volných míst se můžete přihlašovat i později (systémem kdo dřív přijde, ten dřív...).

Kontakt

Mgr. Hynek Němec, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 2, Praha 8
e-mail: vydra@fzu.cz; tel.: 266 052 953

Vedoucí

Hynek Němec, Martin Kempa, Pavel Baláž, Dalibor Repček (Fyzikální ústav AV ČR v Praze)
Barbora Šišková, Šimon Kos (Západočeská univerzita v Plzni)

Doporučené dopravní spojení

Z Prahy

11:23 EC 356 Bavorský expres Praha hl.n. – 12:58 Plzeň hl.n.
13:35 Bus 440 523 17 Plzeň Terminál hl. n – 14:36 Věšín ozdravovna Brdy
nebo
11:15 Bus 395 Praha Smíchovské nádraží – 12:17 Příbram II. poliklinika
11:15 Bus 521 Příbram II. poliklinika – 12:50 Rožmitál pod Třemšínem
13:04 Bus 523 Rožmitál pod Třemšínem – 13:13 Věšín ozdravovna Brdy (PID 8)

Z Brna

8:39 rj 70 Vindobona Brno hl.n. – 11.11 Praha hl.n
11:23 EC 356 Bavorský expres Praha hl.n. – 12:58 Plzeň hl.n.
13:35 Bus 440 523 17 Plzeň Terminál hl. n – 14:36 Věšín ozdravovna Brdy

Z Plzně

13:35 Bus 440 523 17 Plzeň Terminál hl. n – 14:36 Věšín ozdravovna Brdy

Zpět do Prahy

13:13 Bus 440 523 110 Věšín ozdravovna Brdy – 14:21 Plzeň Terminál hl.n.
15:00 EC 357 Bavorský expres Plzeň hl.n – 16:23 Praha hl.n

Zpět do Brna

13:13 Bus 440 523 110 Věšín ozdravovna Brdy – 14:21 Plzeň Terminál hl.n.
15:00 EC 357 Bavorský expres Plzeň hl.n – 16:23 Praha hl.n
16:44 rj 373 Vindobona Praha hl.n – 19:19 Brno hl.n.

Zpět do Plzně

13:13 Bus 440 523 110 Věšín ozdravovna Brdy – 14:21 Plzeň Terminál hl.n.

Předběžný program

Středa 22.5.
13:00 – 15:00Příjezd, registrace, ubytování
15:30 – 17:00Seznamovací hry
17:00 – 18:00Příspěvky účastníků
18:00 – 18:15Přestávka
18:15 – 19:15Příspěvky účastníků
19:15 – Večeře, deskové hry, volná zábava
Čtvrtek 23.5.
08:30 – 09:10Snídaně
09:39 – 09:47Autobus směr ATOMmuzeum
10:00/10:30 - 11:00/11:30Exkurze ATOMMUZEUM [teplé oblečení!, pevné boty!, doporučuje se i čepice (max 5°C)]
12:37 – 12:42Autobus zpět do kempu
13:00 – 13:30Oběd
13:30 – 16:00Blok příspěvků účastníků + přednášky lektorů, s přestávkou
16:00 – 17:30Osobní sportovní volno
17:30 – 18:30Přednáška
18:30 – 19:30Večeře
19:30 – Piknik/Táborák
Pátek 24.5.
07:00 - 08:30Snídaně
08:30 – 10:00Fyzika
10:00 – 10:15Přestávka
10:15 – 12:15Blok příspěvků účastníků + přednášky lektorů
12:15 – 13:00Oběd
13:13 – 13:21Autobus
13:30 – 16:00Výlet – Padrťské rybníky, doporučujeme pevnou obuv, svačinu, pití
16:33 - 16:38Autobus
17:00 – 19:00Blok příspěvků účastníků + přednášky lektorů
19:10 – Večeře, program dle domluvy
Sobota 25.5.(odjezd 11:30 – 14:00)
do 08:30Snídaně
08:30 – 10:30Blok příspěvků účastníků + přednášky lektorů
10:30 – 11:30Balení
11:45 - 14:00Volná zábava, odjezd
(Neděle 26.5.)Vyhrazena pro přípravu reprezentačního týmu TMF

Realizace projektu je podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (projekt 0017/7/NAD/2024).

Ocenění VYDRy

ocenění za významný čin v popularizaci fyziky Vydra získala ocenění za významný čin v popularizaci fyziky na Soutěžní přehlídce významných činů ve zpřístupňování fyziky (a matematiky) veřejnosti, která se konala 1. prosince 2023. Zájemci si mohou prohlédnout prezentaci z přehlídky na adrese tmf.fzu.cz/vydra/9/img/cfs.pdf.