Logo Vydry
VYDRA
Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     Jednota českých matematiků a fyziků     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT     Fyzikální ústav AV ČR     Katedra fyziky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

VYDRA 2017

Druhého ročníku se zúčastnilo celkem 15 studentů z 12 různých škol. V sérii dvou 2-denních a jednoho 3-denního soustředění jsme probrali následující témata:

VYDRA 2017 byla financovaná v rámci Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, prostřednictvím Jednoty českých matematiků a fyziků. Na organizaci akce se rovněž podíleli Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, které patří vřelý dík za bezplatné poskytnutí fyzikálního praktika, dále Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. a Matematicko-fyzikální fakulta UK.

Ukázky posterů připravených účastníky kurzu

poster 1     poster 2     poster 3     poster 4    

Fotogalerie

Autoři: David Wagenknecht, Hynek Němec

Práce v praktiku (21. října 2017, FJFI)

práce v praktiku na FJFI     práce v praktiku na FJFI     práce v praktiku na FJFI

Exkurze (tokamak Compass, Štefánikova hvězdárna, procházka po Praze)

tokamak Compass     tokamak Compass     tokamak Compass     tokamak Compass

Prezentace posterů (8. listopadu 2017, MFF UK)

prezentace posterů     prezentace posterů     prezentace posterů     prezentace posterů     prezentace posterů

Přednášky a úvodní soustředění TMF (FJFI)

přednášky     přednášky     přednášky