Logo Vydry
VYDRA
Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     Jednota českých matematiků a fyziků     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT     Fyzikální ústav AV ČR     Katedra fyziky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

VYDRA 2018

Třetího ročníku se zúčastnilo celkem 19 studentů z 15 různých škol. V sérii jednoho 3-denního a dvou 2-denních soustředění probíhaly následující aktivity:

VYDRA 2018 byla financovaná v rámci Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, prostřednictvím Jednoty českých matematiků a fyziků. Na organizaci akce se rovněž podílel Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., jemuž patří vřelý dík za poskytnutí bezplatného přístupu na měřící apratury, dále Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT a Matematicko-fyzikální fakulta UK.

Ukázky posterů připravených účastníky kurzu

poster 1     poster 2     poster 3     poster 4

Fotogalerie

Autoři: David Wagenknecht, Hynek Němec

Exkurze a měření v laboratořích FZÚ AV ČR (5. listopadu 2018)

foto z exkurze na FZÚ     foto z exkurze na FZÚ     foto z exkurze na FZÚ    

Prezentace posterů (19. listopadu 2018, FZÚ AV ČR)

prezentace posterů     prezentace posterů     prezentace posterů     prezentace posterů

Rozšiřování měkkých dovedností: komunikace (18. listopadu 2018, FZÚ AV ČR)

komunikace     komunikace     komunikace    

Exkurze v Klementinu, procházka po Praze

exkurze v Klementinu     exkurze v Klementinu