Logo Vydry
VYDRA
Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     Jednota českých matematiků a fyziků     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT     Fyzikální ústav AV ČR     Katedra fyziky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

VYDRA 2019

Čtvrtého ročníku se zúčastnilo celkem 8 studentů z 6 různých škol; závěrečných prezentací se dále účastnili 3 hosté z Gymnázia Christiana Dopplera v Praze. V jednom 4-denním a jednom 2-denním soustředění probíhaly následující aktivity:

VYDRA 2019 byla financovaná v rámci Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, prostřednictvím Jednoty českých matematiků a fyziků. Na organizaci akce se rovněž podílel Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT a Ústav termomechaniky AV ČR, jimž všem patří vřelý dík za bezplatné poskytnutí přednáškových místností a přístupu na měřící apratury. Zvláštní dík patří FJFI za poskytnutí Fyzikální praktika.

Ukázky posterů připravených účastníky kurzu

poster 1     poster 2     poster 3     poster 4     poster 5

Fotogalerie

Autoři: David Wagenknecht, Hynek Němec

Prezentace posterů na FZÚ, exkurze v laboratoři terahertzové spektroskopie FZÚ, procházka po Praze)

exkurze v THz laboratoři     exkurze v THz laboratoři     exkurze v THz laboratoři     exkurze v THz laboratoři     exkurze v THz laboratoři    

Ústav termomechaniky (8. listopadu 2019)

ústav termomechaniky     ústav termomechaniky     ústav termomechaniky    

Praktikum na FJFI (9. listopadu 2019)

praktikum na FJFI     praktikum na FJFI     praktikum na FJFI