Logo Vydry
VYDRA
Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     Jednota českých matematiků a fyziků     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT     Fyzikální ústav AV ČR     Katedra fyziky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

VYDRA 2020

Pátého ročníku se zúčastnilo celkem 15 studentů středních škol. Vzhledem k přetrvávajícím protiepidemickým opatřením musely přednášky i diskuse probíhat online formou, a experimenty bylo možné provádět pouze doma. Účastníkům byly zaslány komponenty umožňující vlastní experimentální práci na moderních zařízeních. Jádrem aparatury byl malý jednodeskový počítač Raspberry Pi, který sloužil k řízení experimentů a sběru dat. S jeho pomocí mohli účastníci měřit například voltampérové charakteristiky svítivé diody, chování termistoru či tranzistoru. Nejednalo se o jednoúčelové aparatury, ale o flexibilní zařízení, která účastníci sami zapojovali a programovali. Navzdory výrazně ztížené komunikaci se řadě účastníků podařilo završit svoji práci prezentací posteru.

VYDRA 2020 byla financovaná v rámci Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO (0043/7/NAD/2020), prostřednictvím Jednoty českých matematiků a fyziků. Na organizaci akce se rovněž podílel Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT a Ústav termomechaniky AV ČR, jimž všem patří vřelý dík za bezplatné poskytnutí přednáškových místností a přístupu na měřící apratury. Zvláštní dík patří FJFI za poskytnutí Fyzikální praktika.

Ukázky posterů připravených účastníky kurzu

poster 1     poster 2     poster 3     poster 4

Fotogalerie

Autor: Petr Chaloupka

Raspberry   Raspberry
Ukázka řídícího mikropočítače Raspberry a zapojovací desky