IYPT logo – left
Turnaj mladých fyziků
Fyzikální týmová soutěž středoškoláků
IYPT logo – right

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     Jednota českých matematiků a fyziků     Fyzikální ústav AV ČR     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

34. ročník Turnaje mladých fyziků (2020/21)

Ukončeno školní kolo soutěže. Proběhlo hodnocení řešení povinných úloh ze školního kola.

Hodnocení povinných úloh

24. 10. 2020 – MŠMT v říjnovém vydání Věstníku (21. 10. 2020) oficiálně vyhlásilo soutěže, které mohou proběhnout částečbě nebo úplně v distanční podobě. Mezi nimi je i Turnaj mladých fyziků. Podrobnosti na adrese https://www.msmt.cz/file/54112/download/.

Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT); soutěž je zařazená v kategorii A programu Excelence SŠ. Za uskutečnění soutěže je z pověření MŠMT zodpovědná Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF); organizace soutěže je řízena Organizačním řádem, schváleným MŠMT.

Pravidla soutěže

Pro soutěžící a vedoucí týmů jsou zásadní především následující dva dokumenty:

Přihlašování

Nejbližší události

Mezinárodní turnaj mladých fyziků (IYPT)

Aktuální informace jsou uváděny na domácí stránce soutěže, https://iypt.org/.

Odkazy na nejdůležitější dokumenty:

... zatím nebyly zveřejněny