IYPT logo – left
Turnaj mladých fyziků
Fyzikální týmová soutěž středoškoláků
IYPT logo – right

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     Jednota českých matematiků a fyziků     Fyzikální ústav AV ČR     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

35. ročník Turnaje mladých fyziků (2021/22)

Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT); soutěž je zařazená v kategorii A programu Excelence SŠ. Za uskutečnění soutěže je z pověření MŠMT zodpovědná Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF); organizace soutěže je řízena Organizačním řádem, schváleným MŠMT.

Pravidla soutěže

Pro soutěžící a vedoucí týmů jsou zásadní především následující dva dokumenty:

Přihlašování

Nejbližší události

Mezinárodní turnaj mladých fyziků (IYPT)

Aktuální informace jsou uváděny na domácí stránce soutěže, https://iypt.org/. Letošní 35. ročník Mezinárodního turnaje mladých fyziků (IYPT) je plánován v rumunském Temešváru.

Odkazy na nejdůležitější dokumenty: