IYPT logo – left
Turnaj mladých fyziků
Fyzikální týmová soutěž středoškoláků
IYPT logo – right

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     Jednota českých matematiků a fyziků     Fyzikální ústav AV ČR     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Archiv: 34. ročník Turnaje mladých fyziků (2020/21)

24. 10. 2020 – MŠMT v říjnovém vydání Věstníku (21. 10. 2020) oficiálně vyhlásilo soutěže, které mohou proběhnout částečně nebo úplně v distanční podobě. Mezi nimi je i Turnaj mladých fyziků. Podrobnosti na adrese https://www.msmt.cz/file/54112/download/.

Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT); soutěž je zařazená v kategorii A programu Excelence SŠ. Za uskutečnění soutěže je z pověření MŠMT zodpovědná Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF); organizace soutěže je řízena Organizačním řádem, schváleným MŠMT.

Pravidla soutěže

Pro soutěžící a vedoucí týmů jsou zásadní především následující dva dokumenty:

Ohlédnutí za 34. ročníkem TMF (školní rok 2020/21)

Moravskoslezský kraj Statutární město Opava S přispěním Fyzikálního ústavu, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, statutárního města Opava a Moravskoslezského kraje proběhla online formou soutěž Turnaj mladých fyziků, v níž se utkávají pětičlenné týmy středoškolských studentů. Účastníci prezentovali vynikající řešení a vedli se soupeři vědecké diskuse na velmi vysoké úrovni; tyto byly hodnoceny osmičlennou odbornou porotou. Ve vyrovnaném souboji zvítězil tým TALNET, který získává právo reprezentovat Českou republiku na mezinárodním kole v Gruzii. Druhé místo obsadil tým z Mendelova gymnázia Opava, a na třetím místě se umístil tým z Gymnázia Christiana Dopplera v Praze.

Turnaj mladých fyziků je mimořádně náročnou soutěží, pro níž týmy dlouhodobě připravují řešení 17 úloh s velmi obecným zadáním; spolupráce členů týmu tak je jedním z předpokladů úspěchu. Ačkoliv tato byla vzhledem k protiepidemickým opatřením zásadně ztížena, soutěžícím se podařilo tuto překážku překonat a předvést úžasné výsledky svého bádání. Záběry z webkamer se ale nejspíš stanou symbolem roku 2021; my se díky nim můžeme seznámit alespoň se členy vítězného týmu! Doufejme, že se v příštím ročníku budeme potkávat osobně, a kamery se budou raději používat na fyzikální experimenty.

Talnet – vítězný tým

Turnaj ale zdaleka není jen o vysedávání před obrazovkou nebo o počítání. Na následujícím snímku se můžeme přesvědčit, že úlohy Turnaje jsou mnohem zajímavější než třeba program satelitního vysílání. Pořad „Čarovné prstýnky“ zde zjevně neobstál v konkurenci s úlohou Unášení rotace, jejíž hlavní děj spočívá v neuvěřitelně spletitém a napínavém pohybu prstýnku v parabole. Zachrání nakonec soutěžící unesenou?

GCHD – Unášení rotace

Vděčnou úlohou letošního ročníku jako stvořenou pro domácí experimenty byl Nevratný karteziánek. I zde se jednalo o experimenty s mimořádně napínavými momenty. Zatímco jednomu týmu se karteziánek navrátil...

GCHD – nevratný karteziánek 1 GCHD – nevratný karteziánek 2 GCHD – nevratný karteziánek 3 GCHD – nevratný karteziánek 4

... dalšímu se nevrátil a teď probíhá dramatická záchranná operace k jeho vyproštění:

Talnet – nevratný karteziánek

Turnaj se snaží vést účastníky ke komplexnímu náhledu na fyzikální problémy. Proto byla současně zařazena i úloha Mycí houba, díky níž mohli její úspěšní řešitelé likvidovat následky nezdařených experimentů s karteziánkem s mimořádnou efektivností. Týmy ovšem v této úloze navíc odhalily, rozvinuly a využily i úžasný aplikační potenciál, který tato úloha skýtá v běžném životě. Zvláštní ocenění pak zasluhuje šíření povědomí o Turnaji mezi nejmladší generaci.

GCHD – mycí houba GCHD – mycí houba

Improvizace je důležitou schopností pro úspěch v Turnaji; můžeme se tak shledat s unikátními měřícími aparaturami. Odhadnete, jaké je zadání úlohy, která byla řešena na následujícím snímku? Návod: i když se to nezdá, jedná se o jednu z úloh letošního ročníku.

Talnet – kytarová struna

Závěrem děkujeme týmům Talnet a Gymnázia Christiana Dopplera za poskytnutí úžasné obrazové dokumentace! Mimořádné uznání a dík zasluhují vedoucí týmů, kteří týmy připravovali navzdory velmi komplikované situaci ve školství.

Velký hold patří také komunikační technice, bez níž bychom si tak akorát mohli po poštovních holubech vyměňovat kreslené obrázky.

Talnet – kresba

Záznam z průběhu 34. ročníku soutěže

Ústřední kolo

Ústřední kolo proběhlo ve dnech 15. – 16. 4. 2021 online formou. Utkaly se v něm týmy Kudlankográl GChd, MGO a TALNET.

Vítězem se stalo družstvo TALNET, které získává právo reprezentovat ČR na mezinárodním kole soutěže IYPT 2021 (pokud se toto uskuteční a vládní opatření případnou účast umožní).

Výsledkové listiny ke stažení:

Regionální kola

Dvě regionální kola proběhla v pondělí 15.3.2021 a v úterý 16.3.2021 online formou.

Regionální kola se uskutečnila díky laskavé pomoci Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR pod záštitou Mendelova gymnázia v Opavě. Poděkování za podporu patří také statutárnímu městu Opava a Moravskoslezskému kraji.

Výsledkové listiny ke stažení:

Z každého regionálního kola postupuje do ústředního kola vítěz. Postupují tedy týmy MGO a TALNET.

Jako třetí tým postupuje do ústředního kola jedno z družstev, která se umístila v regionálních kolech na druhém místě a které bylo úspěšným řešitelem regionálního kola - družstvo GChD.

Tým GOH nabídnutou možnost zúčastnit se ústředního kola jako čtvrtý tým odmítl.

Ústřední kolo proběhne ve dnech 15. – 16. 4. 2021 online formou. Utkají se v něm týmy Kudlankográl GChd, MGO a TALNET.

Smutná zpráva

V pátek 29. ledna 2021 zemřel doc. RNDr. Jan Slavík, CSc. (KFY FAV ZČU), dlouholetý člen ČV TMF. Více na stránkách ZČU.

Jan Slavík

Doc. Slavík se aktivně podílel na organizaci Turnaje mladých fyziků v ČR, patřil k hlavním překladatelům zadání úloh do češtiny, pravidelně hodnotil povinné úlohy a účastnil se regionálních a ústředních kol jako porotce. Několikrát se také zúčastnil mezinárodního kola soutěže IYPT, kde působil jako nezávislý porotce.