IYPT logo – left
Turnaj mladých fyziků
Fyzikální týmová soutěž středoškoláků
IYPT logo – right

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     Jednota českých matematiků a fyziků     Fyzikální ústav AV ČR     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Novinka – konzultanti k úlohám

K většině úloh se podařilo domluvit odborné konzultanty z akademických a vysokoškolských pracovišť; kontakty jsou nyní uvedeny u zadání úloh. Typické situace, kdy může být užitečné se na konzultanta obrátit:

Nejbližší události

Mezinárodní Úvodní soustředění

Ve dnech 8. – 9. listopadu 2021 proběhlo v Bratislavě mezinárodní Úvodní soustředění k Turnaji mladých fyziků, organizované Turnajom mladých fyzikov na Slovensku. Tato akce se konala v rámci projektu Erasmus+ „Development of Inquiry Based Learning via IYPT (DIBALI)“, který má za cíl podpořit rozvoj badatelsky orientované výuky právě s využitím této soutěže. Česká republika byla prezenčně zastoupena celkem 15 účastníky jak z řad studentů, tak učitelů; řada dalších se připojila prostřednictvím videokonference. Přednášející z několika zemí na tomto soustředění rozebrali většinu ze 17 zadaných úloh, byla také předvedena ukázka vynikajícího fyzboje. Vzhledem k mezinárodnímu charakteru akce probíhaly přednášky i většina diskusí v anglickém jazyce. Navzdory nabitému programu byla příležitost i k prohlídce města.

Přednášky    Prohlídka města    Prohlídka města

Kurzy VYDRA 2021

Pro středoškolské studenty proběhl na přelomu října a listopadu 2021 již šestý ročník kurzů Vydra (Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice). V nich si účastníci sami prakticky vyzkoušeli řešení vybrané úlohy TMF od rozboru úlohy, přípravy experimentu, přes samotné měření, následné zpracování dat, diskusi a interpretaci výsledků, až po finální prezentaci výsledků. Klíčové byly diskuse v malých skupinkách pod vedením odborných lektorů – takto se podařilo studentům v neuvěřitelně krátkém čase dospět zadání k solidnímu řešení velice obtížných zadaných úloh, a současně měli účastníci velký prostor k prezentaci vlastních výsledků a kritickému rozboru řešení ostatních. Kurzy již tradičně zahrnovaly exkurze v laboratořích Fyzikálního ústavu a na dalších pracovištích AV ČR, přednášky rozšiřující matematický aparát, i třeba ohlédnutí za letošní Nobelovou cenou. Kromě odborných témat se kurzy dlouhodobě snaží přibližovat také svět měkkých dovedností, se kterým se řada z účastníků setkává na dráze svého vzdělávání vůbec poprvé.

Účastníci Vydry
Foto: FZÚ AV ČR (R. Volfík)

Další události

Byly zveřejněny Propozice pro 35. ročník (školní rok 2020/21), v nichž jsou například stanoveny termíny nebo určeny povinné úlohy.

Bylo zveřejněno zadání úloh 35. ročníku (školní rok 2020/21): tmf.fzu.cz/tasks.php?y=35