IYPT logo – left
Turnaj mladých fyziků
Fyzikální týmová soutěž středoškoláků
IYPT logo – right

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     Jednota českých matematiků a fyziků     Fyzikální ústav AV ČR     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Smutná zpráva - v pátek 29. ledna 2021 zemřel doc. RNDr. Jan Slavík, CSc. (KFY FAV ZČU), dlouholetý člen ČV TMF. Více na stránkách ZČU.

Doc. Slavík se aktivně podílel na organizaci Turnaje mladých fyziků v ČR, patřil k hlavním překladatelům zadání úloh do češtiny, pravidelně hodnotil povinné úlohy a účastnil se regionálních a ústředních kol jako porotce. Několikrát se také zúčastnil mezinárodního kola soutěže IYPT, kde působil jako nezávislý porotce.

Hodnocení řešení povinných úloh ze školního kola:

Hodnocení povinných úloh

Nejbližší události


24. 10. 2020 – MŠMT v říjnovém vydání Věstníku (21. 10. 2020) oficiálně vyhlásilo soutěže, které mohou proběhnout částečbě nebo úplně v distanční podobě. Mezi nimi je i Turnaj mladých fyziků. Podrobnosti na adrese https://www.msmt.cz/file/54112/download/.

8. 10. 2020 – byly vyhlášeny kurzy VYDRA (Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice) 2020 pro podporu (nejen) řešitelů TMF. Podrobnosti na adrese https://tmf.fzu.cz/vydra.php.Ve dnech 2. a 3. července 2020 proběhlo ve Fyzikálním ústavu AV ČR Symposium Turnaje mladých fyziků. Účastníci TMF tak měli příležitost se neformálně setkat, přednést celou řadu vynikajících řešení úloh TMF, a diskutovat o nich mezi sebou i s organizátory soutěže. Symposium tak do značné míry suplovalo smysl soutěže, která vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhla jen ve velmi omezeném formátu, bez osobní účasti a tak i bez hodnocené i neformální vědecké diskuse. Byli jsme se také podívat do útrob jednoho z nejvýkonnějších českých laserů – PALSu (Prague Asterix Laser System), viděli jsme činnost skenovacího a transmisního elektronového mikroskopu, a prošli jsme se Prahou astronomickou.

Děkujeme za podporu Symposia Fyzikálnímu ústavu AV ČR a Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT!

Program akce ke stažení: tmf.fzu.cz/33/pdf/symposium.pdf

Fotogalerie

Symposium TMF – hromadné foto Symposium TMF – předání odměn Symposium TMF – exkurze na PALSu Symposium TMF – posluchači Symposium TMF – posluchači