IYPT logo – left
Turnaj mladých fyziků
Fyzikální týmová soutěž středoškoláků
IYPT logo – right

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     Jednota českých matematiků a fyziků     Fyzikální ústav AV ČR     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Nejbližší události

Ústřední kolo – výsledky

Ústřední kolo proběhlo ve dnech 7. – 8. 4. 2022 v Praze. Utkaly se v něm týmy Unicorn Balls (Gymnázium Ch. Dopplera, Praha), MGO (Mendelovo gymnázium, Opava) a NAFTA (ÚFCh J. Heyrovského, Praha).

Vítězem se stalo družstvo NAFTA, které získává právo reprezentovat ČR na mezinárodním kole soutěže IYPT 2022.

Pracovní setkání řešitelů Turnaje mladých fyziků s porotci

Ve dnech 12. ledna a 16. února 2022 proběhla dvě on-line Pracovní setkání řešitelů Turnaje mladých fyziků s porotci. První setkání bylo zaměřeno na konzultace týkající se výsledků hodnocení letošních povinných úloh TMF. Soutěžící měli možnost získat od porotců obsáhlou zpětnou vazbu k předloženému řešení povinných úloh, doplňující rozbor a objasnění dosažených výsledků hodnocení. Cílem bylo vyzdvihnutí silných stránek předloženého řešení, upozornění na jeho nedostatky a zodpovězení doplňujících dotazů řešitelů směrem k porotcům tak, aby soutěžící získali impuls pro další práci a přenesli nabyté zkušenosti a postřehy i do řešení ostatních úloh TMF. Druhé setkání bylo koncipováno jako zkouška prezentace vybraných úloh TMF ve formátu, v jakém budou prezentovány při regionálním a celostátním kole. Zpětná vazba porotců byla tentokráte orientována zejména na odstranění formálních nedostatků prezentací, které často odtahují pozornost od fyzikální stránky řešení daného problému. Toto setkání by tak mělo napomoci zkvalitnění samotných fyzbojů. Všem účastníkům obou setkání děkujeme za podnětné diskuse a soutěžícím přejeme hodně sil do nadcházejícího regionálního kola.

Hodnocení povinných úloh

Hodnocení povinných úloh

Mezinárodní Úvodní soustředění

Ve dnech 8. – 9. listopadu 2021 proběhlo v Bratislavě mezinárodní Úvodní soustředění k Turnaji mladých fyziků, organizované Turnajom mladých fyzikov na Slovensku. Na uvedených stránkách je nyní vystaven záznam ze soustředění spolu s prezentacemi k úlohám. Tato akce se konala v rámci projektu Erasmus+ „Development of Inquiry Based Learning via IYPT (DIBALI)“, který má za cíl podpořit rozvoj badatelsky orientované výuky právě s využitím této soutěže. Česká republika byla prezenčně zastoupena celkem 15 účastníky jak z řad studentů, tak učitelů; řada dalších se připojila prostřednictvím videokonference. Přednášející z několika zemí na tomto soustředění rozebrali většinu ze 17 zadaných úloh, byla také předvedena ukázka vynikajícího fyzboje. Vzhledem k mezinárodnímu charakteru akce probíhaly přednášky i většina diskusí v anglickém jazyce. Navzdory nabitému programu byla příležitost i k prohlídce města.

Přednášky    Prohlídka města    Prohlídka města

Konzultanti k úlohám

K většině úloh se podařilo domluvit odborné konzultanty z akademických a vysokoškolských pracovišť; kontakty jsou nyní uvedeny u zadání úloh. Typické situace, kdy může být užitečné se na konzultanta obrátit:

Kurzy VYDRA 2021

Pro středoškolské studenty proběhl na přelomu října a listopadu 2021 již šestý ročník kurzů Vydra (Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice). V nich si účastníci sami prakticky vyzkoušeli řešení vybrané úlohy TMF od rozboru úlohy, přípravy experimentu, přes samotné měření, následné zpracování dat, diskusi a interpretaci výsledků, až po finální prezentaci výsledků. Klíčové byly diskuse v malých skupinkách pod vedením odborných lektorů – takto se podařilo studentům v neuvěřitelně krátkém čase dospět zadání k solidnímu řešení velice obtížných zadaných úloh, a současně měli účastníci velký prostor k prezentaci vlastních výsledků a kritickému rozboru řešení ostatních. Kurzy již tradičně zahrnovaly exkurze v laboratořích Fyzikálního ústavu a na dalších pracovištích AV ČR, přednášky rozšiřující matematický aparát, i třeba ohlédnutí za letošní Nobelovou cenou. Kromě odborných témat se kurzy dlouhodobě snaží přibližovat také svět měkkých dovedností, se kterým se řada z účastníků setkává na dráze svého vzdělávání vůbec poprvé.

Účastníci Vydry
Foto: FZÚ AV ČR (R. Volfík)

Další události

Byly zveřejněny Propozice pro 35. ročník (školní rok 2020/21), v nichž jsou například stanoveny termíny nebo určeny povinné úlohy.

Bylo zveřejněno zadání úloh 35. ročníku (školní rok 2020/21): tmf.fzu.cz/tasks.php?y=35