IYPT logo – left
Turnaj mladých fyziků
Fyzikální týmová soutěž středoškoláků
IYPT logo – right

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     Jednota českých matematiků a fyziků     Fyzikální ústav AV ČR     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

TMF je oficiálně zahájeno. Pusťte se s chutí, byť s komplikacemi, do práce.

Přihlašování do 34. ročníku soutěže

Nejbližší události


24. 10. 2020 – MŠMT v říjnovém vydání Věstníku (21. 10. 2020) oficiálně vyhlásilo soutěže, které mohou proběhnout částečbě nebo úplně v distanční podobě. Mezi nimi je i Turnaj mladých fyziků. Podrobnosti na adrese https://www.msmt.cz/file/54112/download/.

8. 10. 2020 – byly vyhlášeny kurzy VYDRA (Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice) 2020 pro podporu (nejen) řešitelů TMF. Podrobnosti na adrese https://tmf.fzu.cz/vydra.php.

24. 8. 2020 - Ačkoliv MŠMT ve svém manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 publikovaném 17.8.2020 v Praze informuje, že Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny, Český výbor TMF stále pokračuje v přípravě soutěže očekávajíc, že se podaří podmínky průběhu soutěže dojednat. Můžete nás podpořit podpisem otevřeného dopisu ministru školství, mládeže a tělovýchovy na adrese http://www.czechscience.cz/msmt/.

19. 8. 2020 – bylo oficiálně oznámeno EC IOC, že mezinárodní kolo soutěže IYPT 2020 se neuskuteční

5. 8. 2020 – IYPT 2020 v Gruzii bylo organizátory zrušeno

31. 7. 2020 – bylo zveřejněno zadání úloh v anglickém jazyce

21. 8. 2020 – proběhne zasedání Českého výboru TMFVe dnech 2. a 3. července 2020 proběhlo ve Fyzikálním ústavu AV ČR Symposium Turnaje mladých fyziků. Účastníci TMF tak měli příležitost se neformálně setkat, přednést celou řadu vynikajících řešení úloh TMF, a diskutovat o nich mezi sebou i s organizátory soutěže. Symposium tak do značné míry suplovalo smysl soutěže, která vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhla jen ve velmi omezeném formátu, bez osobní účasti a tak i bez hodnocené i neformální vědecké diskuse. Byli jsme se také podívat do útrob jednoho z nejvýkonnějších českých laserů – PALSu (Prague Asterix Laser System), viděli jsme činnost skenovacího a transmisního elektronového mikroskopu, a prošli jsme se Prahou astronomickou.

Děkujeme za podporu Symposia Fyzikálnímu ústavu AV ČR a Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT!

Program akce ke stažení: tmf.fzu.cz/33/pdf/symposium.pdf

Fotogalerie

Symposium TMF – hromadné foto Symposium TMF – předání odměn Symposium TMF – exkurze na PALSu Symposium TMF – posluchači Symposium TMF – posluchači

10. 4. 2020 - dnes bylo oficiálně oznámeno EC IOC, že mezinárodní kolo soutěže ve městě Timișoara v Rumunsku se v původním termínu neuskuteční. Další informace lze očekávat po zasedání EC IOC v květnu.

5. 4. 2020 - byly zveřejněny výsledky regionálních kol, tmf.fzu.cz/results.php?y=33#rk

4. 2. 2020 - bylo zveřejněno rozdělení družstev do regionálních kol v Praze a Opavě.

17. 1. 2020 - v Praze proběhlo pracovní setkání řešitelů s hodnotiteli povinných úloh. Postřehy spolu s prezentacemi porotců a bývalých řešitelů jsou shrnuty na stránkách https://www.fzu.cz/~nemec/tmf.php.

Listopad 2019 - v Praze proběhlo soustředění Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice (VYDRA), detaily viz tmf.fzu.cz/vydra.php?y=4.

18. 10. 2019 - v Plzni proběhlo Úvodní soustředění TMF, detaily viz http://kfy.zcu.cz/tmf2020

3. 9. 2019 - zveřejněn český překlad zadání úloh, tmf.fzu.cz/tasks.php?y=33#cz

2. 9. 2019 - vyhlášen 33. ročník soutěže