IYPT logo – left
Turnaj mladých fyziků
Fyzikální týmová soutěž středoškoláků
IYPT logo – right

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     Jednota českých matematiků a fyziků     Fyzikální ústav AV ČR     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Archiv: 29. ročník Turnaje mladých fyziků (2015/16)

Záznam z průběhu 29. ročníku soutěže

Mezinárodní kolo - 29th IYPT Jekatěrinburg, Rusko

29th IYPT Ve dnech 26. 6. – 5. 7. 2015 proběhlo v Rusku mezinárodní kolo soutěže. Do města Jekatěrinburgu, které leží na hranici mezi Evropou a Asií, odletělo vítězné družstvo z ústředního kola ve složení Petr Sosna (kapitán), Daniel Rychlý, Pavel Štěpánek, David Wittek a Jan Peiker. Doprovod týmu tvořili Petr Pavlíček (vedoucí družstva) a prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. Jako nezávislí porotci působili na IYPT Mgr. Dagmar Panošová, Ph.D. a Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D.

V silné konkurenci 29 týmů družstvo obsadilo celkově 16. místo, které odpovídá nepopulární "bramborové" medaili. Bodová ztráta na rakouské družstvo okupující poslední bronzovou pozici (15. místo) činí pouhé 4 body, což představuje méně než 2,5 procenta celkových nasbíraných bodů družstvem v průběhu celé soutěže. Přesto je třeba ocenit velmi vyrovnané výkony celého týmu, které umožnily dosáhnout nejlepšího umístění za posledních minimálně 5 let.

Děkujeme celému týmu a všem, kteří se podíleli na jeho přípravě.

Naše družstvo se přímo utkalo s následujícími soupeři:

soupeři

Výsledky:

výsledky

U týmů, které nezískaly medaile, je uvedena bodová ztráta na poslední bronzový tým.

Ve finále se utkaly týmy Singapuru, Německa, Švýcarska a Taiwanu. Videozáznam finále naleznete na stránkách UrFU, http://iypt.urfu.ru/en/media/, a na odkazu https://youtu.be/Jctjt71nc5E.

Ústřední kolo

Ústředního kola v Opavě se zúčastnily čtyři týmy. Boje byly urputné a i štěstí při volbě úloh sehrálo svou roli. Vítězem se stalo družstvo Mendelova gymnázia, Opava, příspěvkové organizace pod vedením Petra Pavlíčka.

Složení vítězného družstva:

Vítěz získává právo reprezentovat Českou republiku na světovém finále IYPT v Jekatěrinburgu v Rusku.

Výsledková listina ke stažení: tmf.fzu.cz/29/pdf/hodnoceni_ck.pdf

Regionální kola

Regionální kola proběhla v úterý 15. 3. 2016 v Opavě a Praze-Ohradní.

Z každého regionálního kola postupuje do ústředního kola vítěz. Postupují tedy týmy GChD Praha, MGO a GFP Valašské Meziříčí.

Jako čtvrtý tým postupuje do ústředního kola jedno z družstev, která se umístila v regionálních kolech na druhém místě a byla úspěšným řešitelem regionálního kola. Protože pouze jediné družstvo na druhém místě bylo úspěšným řešitelem, postupuje tým G Cheb.

Ústřední kolo proběhne ve dnech 6. – 8. 4. 2016 v Opavě. Utkají se v něm týmy G Ch. Dopplera Praha, G F. Palackého Valašské Meziříčí, MGO a G Cheb.

SborníkSborník Řešení badatelských úloh Turnaje mladých fyziků

Národní institut pro další vzdělávání vydal publikaci Řešení badatelských úloh Turnaje mladých fyziků. Ve sborníku najdete zejména příklady řešení 27. ročníku TMF vypracované účastníky této soutěže, a doporučení k řešení úloh a k prezentaci výsledků. Doufáme, že tato publikace napomůže nejen zkušenějším řešitelům, ale motivuje k účasti v soutěži i nové týmy.