IYPT logo – left
Turnaj mladých fyziků
Fyzikální týmová soutěž středoškoláků
IYPT logo – right

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     Jednota českých matematiků a fyziků     Fyzikální ústav AV ČR     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Archiv: 33. ročník Turnaje mladých fyziků (2019/20)

Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT); soutěž je zařazená v kategorii A programu Excelence SŠ. Za uskutečnění soutěže je z pověření MŠMT zodpovědná Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF); organizace soutěže je řízena Organizačním řádem, schváleným MŠMT.

Pravidla soutěže

Pro soutěžící a vedoucí týmů jsou zásadní především následující dva dokumenty:

Mezinárodní turnaj mladých fyziků (IYPT)

Aktuální informace jsou uváděny na domácí stránce soutěže, https://iypt.org/.

Odkazy na nejdůležitější dokumenty:

Záznam z průběhu 33. ročníku soutěže

Ve dnech 2. a 3. července 2020 proběhlo ve Fyzikálním ústavu AV ČR Symposium Turnaje mladých fyziků. Účastníci TMF tak měli příležitost se neformálně setkat, přednést celou řadu vynikajících řešení úloh TMF, a diskutovat o nich mezi sebou i s organizátory soutěže. Symposium tak do značné míry suplovalo smysl soutěže, která vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhla jen ve velmi omezeném formátu, bez osobní účasti a tak i bez hodnocené i neformální vědecké diskuse. Byli jsme se také podívat do útrob jednoho z nejvýkonnějších českých laserů – PALSu (Prague Asterix Laser System), viděli jsme činnost skenovacího a transmisního elektronového mikroskopu, a prošli jsme se Prahou astronomickou.

Děkujeme za podporu Symposia Fyzikálnímu ústavu AV ČR a Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT!

Program akce ke stažení: tmf.fzu.cz/33/pdf/symposium.pdf

Fotogalerie

Symposium TMF – hromadné foto Symposium TMF – předání odměn Symposium TMF – exkurze na PALSu Symposium TMF – posluchači Symposium TMF – posluchači

19. 8. 2020 - bylo oficiálně oznámeno EC IOC, že mezinárodní kolo soutěže IYPT 2020 se neuskuteční.

10. 4. 2020 - dnes bylo oficiálně oznámeno EC IOC, že mezinárodní kolo soutěže ve městě Timișoara v Rumunsku se v původním termínu neuskuteční. Další informace lze očekávat po zasedání EC IOC v květnu.

5. 4. 2020 - byly zveřejněny výsledky regionálních kol, tmf.fzu.cz/results.php?y=33#rk

4. 2. 2020 - bylo zveřejněno rozdělení družstev do regionálních kol v Praze a Opavě.

17. 1. 2020 - v Praze proběhlo pracovní setkání řešitelů s hodnotiteli povinných úloh. Postřehy spolu s prezentacemi porotců a bývalých řešitelů jsou shrnuty na stránkách https://www.fzu.cz/~nemec/tmf.php.

Listopad 2019 - v Praze proběhlo soustředění Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice (VYDRA), detaily viz tmf.fzu.cz/vydra.php?y=4.

18. 10. 2019 - v Plzni proběhlo Úvodní soustředění TMF, detaily viz http://kfy.zcu.cz/tmf2020

3. 9. 2019 - zveřejněn český překlad zadání úloh, tmf.fzu.cz/tasks.php?y=33#cz

2. 9. 2019 - vyhlášen 33. ročník soutěže