IYPT logo – left
Turnaj mladých fyziků
Fyzikální týmová soutěž středoškoláků
IYPT logo – right

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     Jednota českých matematiků a fyziků     Fyzikální ústav AV ČR     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Archiv: Výsledky 29. ročníku Turnaje mladých fyziků (2015/16)

Mezinárodní kolo - 29th IYPT Jekatěrinburg, Rusko

29th IYPT Ve dnech 26. 6. – 5. 7. 2015 proběhlo v Rusku mezinárodní kolo soutěže. Do města Jekatěrinburgu, které leží na hranici mezi Evropou a Asií, odletělo vítězné družstvo z ústředního kola ve složení Petr Sosna (kapitán), Daniel Rychlý, Pavel Štěpánek, David Wittek a Jan Peiker. Doprovod týmu tvořili Petr Pavlíček (vedoucí družstva) a prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. Jako nezávislí porotci působili na IYPT Mgr. Dagmar Panošová, Ph.D. a Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D.

V silné konkurenci 29 týmů družstvo obsadilo celkově 16. místo, které odpovídá nepopulární "bramborové" medaili. Bodová ztráta na rakouské družstvo okupující poslední bronzovou pozici (15. místo) činí pouhé 4 body, což představuje méně než 2,5 procenta celkových nasbíraných bodů družstvem v průběhu celé soutěže. Přesto je třeba ocenit velmi vyrovnané výkony celého týmu, které umožnily dosáhnout nejlepšího umístění za posledních minimálně 5 let.

Děkujeme celému týmu a všem, kteří se podíleli na jeho přípravě.

Naše družstvo se přímo utkalo s následujícími soupeři:

soupeři

Výsledky:

výsledky

U týmů, které nezískaly medaile, je uvedena bodová ztráta na poslední bronzový tým.

Ve finále se utkaly týmy Singapuru, Německa, Švýcarska a Taiwanu. Videozáznam finále naleznete na stránkách UrFU, http://iypt.urfu.ru/en/media/, a na odkazu https://youtu.be/Jctjt71nc5E.

Výsledky ústředního kola

Ústředního kola v Opavě se zúčastnily čtyři týmy. Boje byly urputné a i štěstí při volbě úloh sehrálo svou roli. Vítězem se stalo družstvo Mendelova gymnázia, Opava, příspěvkové organizace pod vedením Petra Pavlíčka.

Složení vítězného družstva:

Vítěz získává právo reprezentovat Českou republiku na světovém finále IYPT v Jekatěrinburgu v Rusku.

Výsledková listina ke stažení: tmf.fzu.cz/29/pdf/hodnoceni_ck.pdf

Regionální kola – výsledky

Regionální kola proběhla v úterý 15. 3. 2016 v Opavě a Praze-Ohradní.

Z každého regionálního kola postupuje do ústředního kola vítěz. Postupují tedy týmy GChD Praha, MGO a GFP Valašské Meziříčí.

Jako čtvrtý tým postupuje do ústředního kola jedno z družstev, která se umístila v regionálních kolech na druhém místě a byla úspěšným řešitelem regionálního kola. Protože pouze jediné družstvo na druhém místě bylo úspěšným řešitelem, postupuje tým G Cheb.

Ústřední kolo proběhne ve dnech 6. – 8. 4. 2016 v Opavě. Utkají se v něm týmy G Ch. Dopplera Praha, G F. Palackého Valašské Meziříčí, MGO a G Cheb.

Hodnocení povinných úloh

Hodnocení PÚ