IYPT logo – left
Turnaj mladých fyziků
Fyzikální týmová soutěž středoškoláků
IYPT logo – right

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     Jednota českých matematiků a fyziků     Fyzikální ústav AV ČR     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Archiv: Výsledky 33. ročníku Turnaje mladých fyziků (2019/20)

Výsledky ústředního kola

Ústření kolo TMF proběhlo náhradní písemnou formou. Zúčastnily se ho čtyři týmy - GChD, GYMIK, MGO a TALNET. Vítězem se stalo družstvo TALNET.

Výsledky ústředního kola

Výsledky regionálních kol

Tři regionální kola tentokrát vzhledem k situaci s COVID-19 probíhala písemnou formou. Družstva zaslala písemní řešení libovolných dvou úloh, která byla následně ohodnocena pětičlennou porotou. K získaným bodům byly přičteny body za povinné úlohy ve školním kole.

Výsledkové listiny ke stažení: tmf.fzu.cz/33/pdf/hodnoceni_rk.pdf

V regionálním kole Praha hodnotili:

V regionálním kole Opava I hodnotili:

V regionálním kole Opava II hodnotili:

Z každého regionálního kola postupuje do ústředního kola vítěz. Postupují tedy týmy Kudlankográl GChD (G Christiana Dopplera, Praha), MGO (Mendelovo gymnázium, Opava) a Talnet (NPI, Praha).

Jako čtvrtý tým postupuje do ústředního kola jedno z družstev, která se umístila v regionálních kolech na druhém místě a které bylo úspěšným řešitelem regionálního kola s největším počtem bodů za povinné úlohy ve školním kole. Postupuje tedy družstvo GYMIK (G Plzeň, Mikulášské nám. 23).

Hodnocení povinných úloh

Hodnocení povinných úloh